Politica de protectie a datelor

SC ELYSIUM TRADE SRL prelucrează date cu caracter personal în desfășurarea activitățiilor auxiliare pe care le presupun activitățile de turism.
Datele cu carater personal prelucrate de SC ELYSIUM TRADE SRL aparțin, de regulă, reprezentanților și angajaților noștri, clientilor și reprezentanților sau angajaților partenerilor noștri comerciali sau instituționali.Atunci când colectăm, înregistrăm, stocăm, utilizăm sau prelucrăm în orice mod date cu caracter personal ne asigurăm că respectăm un nivel adecvat de protecție a datelor și întreprindem toate măsurile necesare în vederea asigurării confidențialității acestora.Asigurarea protecției datelor cu caracter personal reprezintă una dintre responsabilitățile SC ELYSIUM TRADE SRL în cadrul activității desfășurate pe piață. În acest scop, SC ELYSIUM TRADE SRL se angajează să respecte principiile legale statuate în materie de protecția datelor, în special cele prevăzute de Regulamentul General privind protecția datelor cu caracter personal 679/2016 (în continuare „GDPR”).De asemenea SC ELYSIUM TRADE SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care persoanele vizate le furnizează despre ele.SC ELYSIUM TRADE SRL se asigură că angajații săi sunt instruiți în mod corespunzător astfel încât să se asigure respectarea tuturor principiilor în cadrul prelucrărilor efectuate de aceasta cu privire la datele cu caracter personal. În desfășurarea activității, SC ELYSIUM TRADE SRL prelucrează diferite categorii de date cu caracter personal, în funcție de categoria de persoane vizate, astfel, în cazul clienților și furnizorilor datele se referă la nume, prenume, funcție, număr de telefon și adresă de e-mail.De regulă, temeiul în baza căruia SC ELYSIUM TRADE SRL prelucrează datele cu caracter personal este reprezentat de contract sau de obligația legală stabilită în sarcina acesteia, scopul fiind legat de buna desfășurare a relației contractuale sau de îndeplinirea unei obligații.SC ELYSIUM TRADE SRL se angajează să colecteze și să prelucreze doar datele personale care sunt necesare și proporționale pentru îndeplinirea obligațiilor legale și pentru buna desfășurare a activitățiilor sale principale care sunt reprezentate de activitatea turistica.SC ELYSIUM TRADE SRL garantează că accesul la datele cu caracter personal este acordat doar angajaților săi în limitele stabilite prin fișa postului în scopul îndeplinirii sarcinilor ce le revin. Nu divulgăm terților niciun fel de date cu caracter personal.Datele cu caracter personal ale clientilor nu sunt stocate pe serverele SC ELYSIUM TRADE SRLDorim să vă informăm că, în cadrul noilor reglementări privind protecția datelor cu caracter personal prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor UE 679/2016, în cazul în care prelucrăm date cu caracter personal ale dumneavoastră, dispuneți de următoarele drepturi:În toate cazurile în care nu sunteți mulțumiți de modul în care v-am soluționat cererile vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.Pentru orice nelămurire cu privire la utilizarea website-ului www.predealedelweiss. ro și la prelucrarea datelor dumneavoastră, puteți apela tel: 0368104514 În vederea exercitării acestor drepturi, utilizatorul va trimite o cerere scrisă, către SC ELYSIUM TRADE SRL pe adresa de e-mail elysiumtradesrl@gmail.com, cu subiectul „Solicitare informații personale” sau o va transmite la adresa : Or. Predeal, B-dul Libertatii, Nr.70, Jud. Brasov. Datele cu caracter personal prelucrate de către SC ELYSIUM TRADE SRL nu fac obiectul transferului către persoane aflate în afara Spațiului Economic European.Durata de păstrare a datelor cu caracter personal este stabilită în funcție de temeiul prelucrării și scopul acesteia. La expirarea termenelor astfel stabilite, toate datele care ar permite identificarea persoanelor vor fi șterse/anonimizate, iar cele care pot fi utile pentru scopuri statistice vor fi păstrate.Orice persoană vizată poate adresa SC ELYSIUM TRADE SRL întrebări sau cereri în legătură cu datele sale personale furnizate sau reclamații privind colectarea și utilizarea datelor sale personale, prin transmiterea unei solicitări scrise, la următoarele date de contact: Adresa: Or.Predeal, B-dul Libertatii, Nr.70, Jud. Brasov E-mail: elysiumtradesrl@gmail.comReclamațiile, în cazul în care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă cu SC ELYSIUM TRADE SRL , pot fi adresate la:
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336
București, România
anspdcp@dataprotection.ro
Tel/Fax: +40.318.059.211/+40.318.059.212Conducerea Data 21.05.2018